S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Ako objednať- How to order
Ako si objednať

Vítam všetkých zákazníkov, ktorých oslovila moja práca: Výroba originálneho šperku, na mieru.

Vyhotovujem ručné kreslené návrhy šperkov, ktoré priamo vyrábam.

Ponúkam výrobu luxusných šperkov ako aj jednoduchých šperkov, podľa Vášho želania.

Fotogaleria šperkov na mojich webových stránkach, slúžia pre ukážku mojej práce.   

Pre náročných zákazníkov sa podľa návrhu šperku brúsia prírodné drahé kameňe na mieru.

Alebo si môžete zaslať vlastný drahý kameň, ktorý si prajete osadiť do zlata.

Šperky sa vyhotovujú vždy ručne, ako Originál. 

V objednávke pre výrobu šperku mi prosím napíšte akú rýdzosť a farbu zlata si želáte: 14 karátové zlato, 18 karátové zlato.

Aký typ šperku by sa Vám páčil : s kvietkom, s Perlou, s drahým kameňom, s motívom pre šťastie. 

 

Vyššia rýdzosť, 18 karátové zlato, je kvalitnejššie vyrába sa v žltej, bielej a ružovej farbe.

Šperk vyrobený z 18 karátového zlata je vhodný pre zasadzovanie prírodných drahých kameňov vyššej kvality.

/ Brilianty, Safíry, Rubíny, Morganit, Akvamarín, Pravé Perly /.

Šperky s prírodnými drahými kameňmi vsadené do 18 karátového zlata sa radia do kategorie luxusných šperkov.

Šperky z 14 karátového zlata sú tvrdšie, ľahšie, odolnejšie vhodné pre denné nosenie,

zasadzujú sa do nich drahé kamene priemernej kvality a tým sú aj  lacnejšie.

Na Vaše želanie je možné zasadiť Brilianty alebo iný drahý kameň do bieleho mäkkého 14 karátového zlata,

kde je použité Paladium, platinový kov. Tákýto šperk je tiež v kategorii luxusných šperkov, jeho hmotnosť je väčšia,

cena vyššia. Všetky šperky sa v cenovej ponuke vypočítajú na mieru, podľa Vašich zvolených kritérií.

Ručne kreslené návrhy šperku sú zahrnuté v cene výroby.

PRESNÝ POSTUP OBJEDNÁVKY:

  Ak si želáte urobiť objednávku cez internet, komunikácia prebieha emailom. Platby a zálohy elektronicky na účet. Údaje sa spracovávujú v rámci učtovníctva. Sú chránené.

 Detaily jednotlivých objednávok sa robia podľa Vašich požadaviek na mieru.

 

 Zákazkovú výrobu zlatého šperku

  • Výroba šperku bez vlastného zlata, t.j. pokiaľ si objednáte výrobu elektronicky.

 Predbežnú cenovú ponuku Vám zašlem na Váš email, v predbežnej kalkulácii uvediem cenu.

Objednávku Vám najskôr nacením podľa výberu materiálu,drahého kameňa a predpokladanej hmotnosti šperku.

 Ceny sa vždy odvýjajú podľa pracnosti.

Po Vašom písemnom potvrdení, že súhlasíte s cenovou ponukou, Vám vystavím zálohovu faktúru vo výške 50% z celkovej predbežnej ceny (nákup materiálu ).

Po uhradení zálohovej faktúry a odsúhlasenia finančného prevodu z obidvoch strán, bude Vaša objednávka znovu potvrdená ( "záväzné vyhotovenie", v zmysle obchodného zákoníka).

Nasledovne začínam s výrobou šperku.

Termín ukončenia výroby sa počíta od dátumu prijatia zálohovej platby. Po dokončení Vašej zhotovenej zákazky, Vám zašlem fotografiu Vášho vyrobeného šperku na Váš email. Každý zákazník má možnosť skontrolovať a preveriť si výsledný produkt. V prípade, že preferujete osobný kontakt, je potrebné telefonicky si dohodnúť stretnutie.

Šperk je možné si vyzdvihnúť osobne, podľa želania sa doplatí faktúra na mieste, alebo cez účet.

Po úhrade Vám šperk bude predaný osobne alebo zaslaný na adresu poštou, poprípade kurierom.

 

V  objednávkovom liste sa budú pre Vás  nachádzať uvedené informácie :

1.  Cena výrobku

/ počítaná podľa cenníku vzorov/.

/odhadovaná cena zákazky podľa Vášho návrhu./

Druh drahého kovu s príslušnou rýdzosťou, z ktorého šperk bude vyhotovený.

Hmotnosť ak je výrobok už vyhotovený, alebo odhad predpokládanej hmotnosti zákazky.

2. Dátum vyhotovenia zákazky.

3. Forma úhrady na fakturu.

/Podľa Vašich požiadaviek ...internet banking, ...poštovou poukážkou, resp. osobne /.

 

 Upozornenie :

U objednávok z prineseného materiálu t.j. zlomkového zlata sa účtuje 10 % straty z celkovej váhy hotového výrobku. Táto strata sa počíta na pretavenie zlata, prepracovanie materiálu na plech a drôt z ktorého sa nasledovne vyrába šperk. U zlomkového zlata sa robí chemická skúška materiálu, za účelom overenia rýdzosti kovu. Na základe Vášho súhlasu, sú objednávky zo zákona záväzné. Nie je možné po pretavení zlomkového zlata, ktoré chcete prepracovať na určitú rádzosť, Vám vrátiť pôvodné zlomkové zlato.

 Pokiaľ si objednáte návrh šperku ale šperk neobjednáte, účtujem za 3 výkresy 20 €.

Pokiaľ by chcel zákazník uskutočniť zmeny v už odsúhlasenej objednávke resp. ju ZRUŠIŤ, musí tak vykonať do 3 pracovných dní. Pri zrušení objednávky zákazník hradí všetky náklady spojené s touto objednávkou. Zmeny počas prebiehajúcej výroby sú žial neakceptovateľné.

Príklad: Ak si zákazník objedná výrobu retiazky zo 14kt. zlata, nemôže behom výroby zavolať, že si to rozmyslel a chce zmeniť rýdzosť na 18kt, resp., že chce znížit Váhu z 15 g na 10 g, alebo zmeniť rozmer kruhu náušníc, ktoré sú pred dokončením. V takomto pripade mne ako výrobcovi vznikajú škody, ktoré by musel zákazník uhradiť. Z týchto dôvodov vyplýva, že pokiaľ do 3 - 7 pracovných dní od potvrdení alebo podpisu Vašej  objednávky neoznámite mi zmenu, objednávka nadobúda plnú platnosť k vyhotoveniu, bez možnosti zmien.

 

ENG

Dear customers, if you are seriously interested in ordering jewelry for your peace, please contact me by e-mail or telephone to give me your idea.

I offer the production of simple and luxury jewelry from my sampler - a photo that is intended for your idea of ​​handmade, goldsmith craft. Please describe your jewelery according to your own idea or your own topic in detail. If you do not know exactly and need advice, for example, you want a personal jewelry or gift, designed for you. Write me some information. For example, jewelry should be for daily wear, or ceremonial, for an occasion. What type of jewelry would you like, whether with flower or without pebbles with a certain symbol, animal, etc. Or, if you wish to sharpen your precious stone and plant it in gold.

I only draw jewelry designs for my handmade production, which I can do in my workshop, without machines. Original designs, made by hand drawing, before the confirmed order are charged: 3 drawings 20 €. After confirming the order, if you choose a design - drawing, then I will make a preliminary quote with a calculation of the preliminary weight of the jewel. After confirming that you agree with the price, the proposal is deducted from the total 

production amount.

Please write to me about what you like, what color of gold you like. It is always necessary to know: your finger measures, or the length of the chain, the wrist circumference. Please specify the color and purity of the precious metal - if you know. Or write if you need advice on what gold your jewelry you want to make in order to have a lower price, etc. Higher purity, 18 carat gold, is more expensive, designed for precious stones, it is a category: luxury jewelry, designed for evening wear. 14 carat gold jewelry is harder and more durable, cheaper, suitable for daily wear. Your desire will decide, because someone wants a higher purity chain and ring for daily wear, then the jewelry must be made of thicker material, because the 18 carat gold in soft processing is soft.

If you wish to place an order over the Internet, communication is by email. Payments and advances electronically on account. For a personal meeting, order by phone in advance. Data is processed within the framework of accounting. They are protected. Details of individual orders, inquiries, suggestions, preliminary estimates, price calculations, jewelry designs according to your subject matter are tailored to your requirements.

Custom Gold Jewelry Production:

Jewelry production without own gold, i. if you order the order - electronically.
I will send you a preliminary quotation to your email, I will state the price in the preliminary calculation, according to the choice of precious stone for individual orders.

The order is first priced according to the choice of material and the expected weight of the jewel. Prices are always based on labor. 

After your written confirmation that you agree to the quotation, I will issue an advance invoice of 50% of the total preliminary price (purchase of the material). the Commercial Code). Then I start making jewelry. The end of production is calculated from the date of receipt of the advance payment. Jewelery can be picked up personally or. can be sent to your address by postal courier.

Before sending the jewelery by postal courier, I will prepare a photo-documentation of the jewel of your made order and send it to your email. Every customer has the opportunity to check and verify the final product. In case you prefer personal contact, it is necessary to arrange a meeting by phone.

 

The information sheet will contain the following information for you:

1. Product Price

/ calculated according to the price list of patterns /.

/ estimated contract price according to your proposal.

A kind of precious metal with the corresponding fineness from which the jewel will be made.

Weight if the product is already made, or an estimate of the estimated order weight.

2. Date of execution of the contract.

3. Form of payment on invoice.

/ According to your requirements ... internet banking, ... postal order, resp. personally /.

 

Warning:

For orders from a material that has been delivered, e.g. broken gold is charged 10% of the total weight of the finished product. This loss is counted for the reflow of gold, the reworking of the material into the sheet metal, and the wire from which the jewelry is subsequently made. For fractional gold, a chemical test of the 

material into the sheet metal, and the wire from which the jewelry is subsequently made. For fractional gold, a chemical test of the material is done to verify the fineness of the metal. Based on your consent, orders are legally binding. It is not possible to return the original fractional gold to the fractional gold that you want to redesign to some degree.

If the customer wants to make changes to the already agreed order or CANCEL it, it must do so within 3 business days. When canceling an order, the customer pays all costs associated with this order. Changes during production are unacceptable.

Example: If a customer orders a 14kt chain. gold, can not call during production that he changed his mind and wants to change it.

 

ZDY0Y2Q5Mz